یادداشت

شورا در رسانه

گزارش همشهری از چهل و دومین جلسه شورا:
شهر،گرفتار بی‌انضباطی موتورها
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در گفت‌وگو با پانا:
افزایش 51 درصدی بودجه 1401 شهرداری غیرطبیعی نیست
در گفت‌وگو با ایلنا اعلام شد:
فضاهای بی‌دفاع شهری قابل ترمیم اند

فیلم

گزارش مهدی چمران از چهل و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران گزارش مهدی چمران از چهل و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

صحن شورا