نشست خبری مجید فراهانی و محمد علیخانی در خبرگزاری مهر - 99/04/28