نشست خبری اولین اجلاس مجمع روسای کمیسیونهای معماری و شهرسازی استان تهران - 1401/02/24