دومین اجلاس مجمع روسای کمیسیون های شهرسازی و معماری شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان - 1401/04/01