یادداشت

شورا در رسانه

در جلسه «چالش‌ها و راهکارهای بخش مسکن» کمیسیون شهرسازی و معماری مطرح شد:
ملحق کردن اراضی حریم شهرها به محدوده شهرها یک تصمیم هیجانی و مضر است
زهرا نژادبهرام در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس،
نام خیابان نوفل لوشاتو تغییر می‌کند؟
زهرا نژاد بهرام در خصوص گلایه‌های به وجود آمده درباره عدم تعطیلی پایتخت به میزان گفت:
محدودیت‌ پنجاه درصدی کرونایی کافی نیست/ چرا تعطیلی کامل اعمال نمی‌شود؟

فیلم

مجادله بر سر افتتاح مجدد واحد ششم کارخانه سیمان

گرافیک